It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout.

Contacts
seozie-img

อยากเริ่มทำโฆษณาออนไลน์ Google แต่เริ่มไม่ถูก ไม่รู้ว่าจะทำยังไง รับสอนทั้งตัวต่อตัว สอนถึงบ้าน และสอนเป็นกลุ่ม สนใจสอบถามได้ครับ 
เริ่มต้นแค่ 9,000 บาทเท่านั้น ชำระผ่านบัตรเครดิตได้

ถ้าท่านอยากเรียนยิงโฆษณาบน Google ที่นี่คือคำตอบสำหรับคุณครับ

โดยท่านสามารถเลือกเรียนได้ทั้ง ออนไลน์ เรียนแบบ สอนตัวต่อตัวถึงบ้าน
สอนเป็นกลุ่ม และ สอนในบริษัท ได้ครับ
– ด้วยประสบการณ์การทำโฆษณาออนไลน์จริง มากกว่า 5 ปี!

ท่านสามารถเลือกคอร์สที่สนใจได้ มีสองคอร์ส

Course 1
คอร์สเรียนยิงแอด Google เริ่มต้น>>

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการยิงแอด Google เข้าเว็บไซต์โดยเฉพาะ ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน ใช้เวลาเรียน 1 วัน (5-6 ชั่วโมง)

 1. รู้จักประเภทของโฆษณา และแนวคิดการยิงโฆษณาบน Google
 2. แนวคิด Keyword หัวใจสำคัญของการยิงโฆษณา Google
 3. ปัจจัยการขึ้นโฆษณา Google และการวัดอันดับบน Google
 4. เรียนรู้ระบบ Google Search Network
 5. การสร้างแคมเปญโฆษณา และวัตถุประสงค์ต่างๆ ของโฆษณา
 6. การตั้งค่าพื้นที่และภาษา
 7. แนวคิดการ Bid โฆษณา และการเลือกใช้ให้เหมาะสม
 8. การตั้งงบประมาณโฆษณา
 9. การกำหนดระยะเวลาของแคมเปญ และเลือกเวลาในการโชว์โฆษณา
 10. การใช้เครื่องมือค้นหา Keywords ต่างๆ เพื่อให้ได้ Keyword ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
 11. การใช้ Negative Keywords เพื่อลดการค้นหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา ช่วยประหยัดงบประมาณ
 12. การสร้างโฆษณา Google ตั้งแต่แรกจนจบ
 13. เทคนิคการเขียน Ad Copy (คำโฆษณา) ให้น่าสนใจและสอดตล้องกับธุรกิจ
 14. เพิ่มรายละเอียดและจุดขายสินค้า เพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้าด้วย Ad Extension
 15. เพิ่มการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เราต้องการด้วย Bid Adjustment
 16. การติดตามผลลัพธ์โฆษณาอย่างละเอียด
 17. การใช้ Conversion Tracking Code เพื่อวัดผลโฆษณาแบบเจาะลึก
 18. การทำ Remarketing บนโฆษณา Google
 19. เรียนรู้กฏและข้อบังคับการทำโฆษณา
Course 2
คอร์สเรียนยิงแอด Google แบบครบสูตร >>

เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานบ้างแล้ว หรือต้องการเรียนแบบครบสูตรตั้งแต่เริ่มต้น ใช้เวลาเรียน 2 วัน (วันละ 4-5 ชั่วโมง)

วันที่ 1 (4-5 ชั่วโมง)
 1. รู้จักประเภทของโฆษณา และแนวคิดการยิงโฆษณาบน Google
 2. แนวคิด Keyword หัวใจสำคัญของการยิงโฆษณา Google
 3. ปัจจัยการขึ้นโฆษณา Google และการวัดอันดับบน Google
 4. เรียนรู้ระบบ Google Search Network
 5. การสร้างแคมเปญโฆษณา และวัตถุประสงค์ต่างๆ ของโฆษณา
 6. การตั้งค่าพื้นที่และภาษา
 7. แนวคิดการ Bid โฆษณา และการเลือกใช้ให้เหมาะสม
 8. การตั้งงบประมาณโฆษณา
 9. การกำหนดระยะเวลาของแคมเปญ และเลือกเวลาในการโชว์โฆษณา
 10. การใช้เครื่องมือค้นหา Keywords ต่างๆ เพื่อให้ได้ Keyword ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
 11. การใช้ Negative Keywords เพื่อลดการค้นหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา ช่วยประหยัดงบประมาณ
 12. การสร้างโฆษณา Google ตั้งแต่แรกจนจบ
 13. เทคนิคการเขียน Ad Copy (คำโฆษณา) ให้น่าสนใจและสอดตล้องกับธุรกิจ
 14. เพิ่มรายละเอียดและจุดขายสินค้า เพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้าด้วย Ad Extension
 15. เพิ่มการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เราต้องการด้วย Bid Adjustment
 16. การติดตามผลลัพธ์โฆษณาอย่างละเอียด
 17. การใช้ Conversion Tracking Code เพื่อวัดผลโฆษณาแบบเจาะลึก
 18. การทำ Remarketing บนโฆษณา Google
 19. เรียนรู้กฏและข้อบังคับการทำโฆษณา
วันที่ 2 พาร์ทแรก – การทำ โฆษณา Google Display Network (GDN) / 2-3 ชั่วโมง
 1. การสร้างโฆษณา Google Display Network (GDN) เป็นโฆษณารูปภาพตามเว็บไซต์ต่างๆ
 2. การสร้างแคมเปญ และกำหนดวัตถุประสงค์ของแคมเปญ
 3. การกำหนดพื้นที่ ภาษา และวิธีการ Bid ค่าโฆษณา
 4. การกำหนดงบประมาณโฆษณาต่อวัน ช่วงเวลา และระยะเวลาของแคมเปญ
 5. การเลือกอุปกรณ์ในการแสดงโฆษณา (Mobile / Desktop) และกำหนดความถี่ในการแสดงโฆษณา และการยกเว้นประเภท Content ที่โฆษณาจะโชว์
 6. ยิงโฆษณาให้แม่นยำ ด้วยการกำหนดกลุ่มเป้าหมายอย่างละเอียด
 7. การสร้างชิ้นงานโฆษณาสำหรับ Google Display Network ด้วย Responsive Ad
 8. การประเมินผลลัพธ์เพื่อวางแผนโฆษณาอย่างแม่นยำด้วย Display Planner
วันที่ 2 พาร์ทที่สอง การทำโฆษณา Youtube Ads / 2-3 ชั่วโมง
 1. การสร้างแคมเปญ กำหนดวัตถุประสงค์ของแคมเปญ
 2. การตั้งชื่อแคมเปญ ระบุพื้นที่ ภาษา และวิธีการ Bid ค่าโฆษณา
 3. การกำหนดงบประมาณในการโฆษณาต่อวัน ช่วงเวลา และระยะเวลาของแคมเปญ
 4. การเลือกอุปกรณ์ในการโชว์โฆษณา การกำหนดความถี่ในการโชว์โฆษณา และการยกเว้นประเภท Content ที่โฆษณาจะโชว์
 5. การยิงโฆษณาอย่างแม่นยำ ตรงกลุ่มเป้าหมาย ด้วยการกำหนดกลุ่มเป้าหมายแบบละเอียด
 6. การสร้างชิ้นงานโฆษณาด้วย YouTube
วันที่ 2 พาร์ทสุดท้าย – การวัดผลและวิเคราะห์ / 1 ชั่วโมง
 1. การวิเคราะห์ผลลัพธ์โฆษณาที่ได้ทำไป
 2. การวิเคราะห์ผลลัพธ์การโฆษณา Google Ads และวิเคราะห์ผู้เข้าเว็บไซต์แบบเจาะลึกด้วย Google Analytics
 3. การวิเคราะห์ Keyword ที่ลูกค้าใช้เข้ามาในเว็บไซต์อย่างละเอียดด้วย Google Search Console

คอร์สเรียน Google Ads แบบเข้มข้น (1 วัน)

ราคา 9,000 / 1 ท่าน
ชำระผ่านบัตรเครดิตได้

(มีราคาพิเศษสำหรับสอนเป็นกลุ่ม)

สอนตัวต่อตัว หรือสอนเป็นกลุ่ม สอนในบริษัท
(เรียนมากกว่า 1 คน สอบถามราคาได้)

ใช้เวลาประมาณ 7 ชั่วโมง / 1 วัน

บริการสอนถึงบ้าน หรือสถานที่ที่ผู้เรียนต้องการ

คอร์สเรียนเข้มข้น วันเดียวจบ สอนตั้งแต่การเริ่มทำโฆษณา การหา Keywords ลงมือปฏิบัติจริง และดูผลลัพธ์

แนะนำการแก้ไขปัญหาต่างๆ

หลังเรียนจบ สามารถคุยไลน์สอบถามได้ตลอดเวลา

คอร์ส Google Ads ระดับเริ่มต้น

ราคา 18,000 / 1 ท่าน
ชำระผ่านบัตรเครดิตได้

(มีราคาพิเศษสำหรับสอนเป็นกลุ่ม)

สอนตัวต่อตัว หรือสอนเป็นกลุ่ม สอนในบริษัท
(เรียนมากกว่า 1 คน สอบถามราคาได้)

ใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมงต่อวัน / 2 วัน

บริการสอนถึงบ้าน หรือสถานที่ที่ผู้เรียนต้องการ
สอนตั้งแต่พื้นฐาน การทำโฆษณาแบบ Search ทฤษฎี และลงมือปฏิบัติจริงอย่างมีหลักการ
แนะนำการแก้ไขปัญหาต่างๆ

หลังเรียนจบ สามารถคุยไลน์สอบถามได้ตลอดเวลา

คอร์ส Google Ads แบบครบสูตร

ราคา 30,000 / 1 ท่าน
ชำระผ่านบัตรเครดิตได้

(มีราคาพิเศษสำหรับสอนเป็นกลุ่ม)

สอนตัวต่อตัว หรือสอนเป็นกลุ่ม สอนในบริษัท
(เรียนมากกว่า 1 คน สอบถามราคาได้)

ใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมงต่อวัน / 3 วัน

บริการสอนถึงบ้าน หรือสถานที่ที่ผู้เรียนต้องการ
สอนตั้งแต่พื้นฐาน การทำโฆษณาแบบ Search ทฤษฎี และลงมือปฏิบัติจริงอย่างมีหลักการ รวมถึงการทำโฆษณา GDN และ Youtube
แนะนำการแก้ไขปัญหาต่างๆ

หลังเรียนจบ สามารถคุยไลน์สอบถามได้ตลอดเวลา