ทำ SEO รับตรวจไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

รายละเอียดผลงานลูกค้า ลูกค้าท่านนี้มาจากบริษัท Hub of Language ซึ่งให้บริการรับแปลเอกสารต่างๆ รวมถึงรับตรวจไวยากรณ์ภาษาอังกฤษด้วย โจทย์คืออยากให้คำว่า รับตรวจไวยากรณ์ ขึ้นอันดับต้นๆ ของ Google ได้ ชื่อลูกค้า Hub of Language โปรเจค ทำ SEO รับตรวจไวยากรณ์ ระยะเวลาที่ทำกับเรา 8 เดือน แนวทางการทำงาน และอุปสรรคต่างๆ ที่เราพบ ใน Keyword รับตรวจไวยากรณ์ สิ่งที่ทีมงานเราพบคือ ในแต่ละเดือนมีผู้ค้นหาไม่ค่อยมากนัก แต่ส่วนใหญ่เมื่อคนค้นหาแล้ว สิ่งที่พวกเขาต้องการคือ บริษัทหรือร้านที่รับตรวจไวยากรณ์จริงๆ ไม่ได้มองหาโปรแกรมตรวจฟรี หรือตรวจด้วยตัวเอง โดยลูกค้าส่วนใหญ่มักเป็นคนที่กำลังทำวิจัย จะส่งวิจัย เอกสารราชการ หรือเอกสารสำคัญที่จำเป็นจะต้องตรวจทานไวยากรณ์อย่างละเอียด ด้วยเหตุนี้ เรื่อง Search Intent ของผู้ค้นหา ทีมงานของเราจึงไม่กังวล มีความต้องการใช้บริการแน่ๆแต่ปัญหาสำคัญคือยอดค้นหาต่อเดือนไม่สูง ซึ่งเราทำอะไรไม่ได้เลย ดังนั้นการแก้ปัญหาคือได้แค่ Optimize บทความบนเว็บ จัดการ Meta Data […]

ทำ SEO รับเขียน Essay

รายละเอียดผลงานลูกค้า ลูกค้าท่านนี้มาจากบริษัท Hub of Language ซึ่งให้บริการรับแปลเอกสารต่างๆ รวมถึงรับเขียน Essay หรือเขียนเรียงความด้วย โจทย์คืออยากให้คำว่า รับเขียน Essay ขึ้นอันดับต้นๆ ของ Google ได้ ชื่อลูกค้า Hub of Language โปรเจค ทำ SEO รับเขียน Essay ระยะเวลาที่ทำกับเรา 7 เดือน แนวทางการทำงาน และอุปสรรคต่างๆ ที่เราพบ ใน Keyword รับเขียน Essay สิ่งที่ทีมงานเราพบคือ ในแต่ละเดือนมีผู้ค้นหาไม่ค่อยมากนัก แต่ส่วนใหญ่เมื่อคนค้นหาแล้ว สิ่งที่พวกเขาต้องการคือ บริษัทหรือร้านที่รับเขียน Essay ไม่ได้มองหาโปรแกรมเขียน หรือเขียนด้วยตัวเอง โดยลูกค้าส่วนใหญ่มักเป็นคนที่กำลังทำการบ้าน จะเขียน Essay เพื่อเรียนต่อ หรือทำจดหมายขอทุนต่างๆ ด้วยเหตุนี้ เรื่อง Search Intent ของผู้ค้นหา ทีมงานของเราจึงไม่กังวล มีความต้องการใช้บริการแน่ๆแต่ปัญหาสำคัญคือยอดค้นหาต่อเดือนไม่สูง […]